четверг, 18 июня 2020 г.

білети з дисципліни "Теорія і технологія виробництва сталі і феросплавів"


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА  МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ


Освітньо-кваліфікаційний рівень __молодший спеціаліст_ ________________________
Напрям підготовки 136  Металургія __________________________________________
Спеціальність _136  «Виробництво сталі і феросплавів» ____________________
Навчальна дисципліна_  « Теорія і технологія виробництва сталі і феросплавів »  __


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ  1
1.          Вкажіть роль шлаків у технологічному процесі і наведіть їх                                 хімічний склад.

2.          Опишіть ремонт футеровки. Як проводиться сушка та розігрівання футеровки конвертера після ремонту.

3.          Загальна характеристика відділень мартенівського цеху.

4.          Після плавки в конвертері високий вміст сірки, як виправити ?
     а Додувка , присадка СаО , СаF2 ;
     б. Додувка ,присадка твердих окислювачів;
     в  Додувка.

Затверджено на засіданні
циклової комісії металургійних і хімічних дисциплін
Протокол № _9_  від «_23_ »  _04_____ 20___ року

                   Екзаменатор__________   _____А.П.Коваль __
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА  МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ


Освітньо-кваліфікаційний рівень __молодший спеціаліст_ ________________________
Напрям підготовки 136   Металургія __________________________________________
Спеціальність __136  «Виробництво сталі і феросплавів» ____________________
Навчальна дисципліна_  « Теорія і технологія виробництва сталі і феросплавів »  ____


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ  2
1.Вкажіть джерела утворення шлаку у сталеплавильних процесах.

2.Опишіть будову і наведіть схему кисневої фурми. Варіанти кисневих фурм.

3.Робота та устаткування в головній будівлі мартенівського цеху.

4. Після продувки плавки метал має високу температуру , перегрів на
    400 С , вище межі для заданої марки сталі , як виправити ?
    а. Присадка металобрухту у конвертер ;
    б. Присадка сипучих в конвертер ;
    в. Присадка окислювачів в конвертер .

Затверджено на засіданні
циклової комісії металургійних і хімічних дисциплін
Протокол № _9_  від «_23_ »  _04_____ 20___ року                   Екзаменатор__________   _____А.П.Коваль __


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА  МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖОсвітньо-кваліфікаційний рівень __молодший спеціаліст_ ________________________
Напрям підготовки 136    Металургія __________________________________________
Спеціальність __136    «Виробництво сталі і феросплавів» ____________________
Навчальна дисципліна_  « Теорія і технологія виробництва сталі і феросплавів »  __


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ  3
1.           Охарактеризуйте особливості кислих та основних шлаків.

2.           Вкажіть способи утилізації тепла і очищення конверторних газі.

3.           Робота устаткування пічному прольоті мартенівського цеху.

4.           Сталь марки 20сп у пробі на повалці вуглецю 0,15 % , як ви –
     правити ситуацію ?
     а. Присадка шлакоутворюючих матеріалів ;
     б. Присадка твердих окислювачів ;
     в. Присадка чавунної стружки .

Затверджено на засіданні
циклової комісії металургійних і хімічних дисциплін
Протокол № _9_  від «_23_ »  _04_____ 20___ року                   Екзаменатор__________   _____А.П.Коваль __

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА  МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ


Освітньо-кваліфікаційний рівень __молодший спеціаліст_ ________________________
Напрям підготовки 136   Металургія __________________________________________
Спеціальність __136   «Виробництво сталі і феросплавів» ____________________
Навчальна дисципліна_  « Теорія і технологія виробництва сталі і феросплавів »  


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ  4
1.  Опишіть фізичні властивості шлаків.

2.     Вкажіть особливості технології киснево-конвертерного процесу переробки високофосфористих чавунів.

3.           Робота устаткування в розливному прольоті мартенівського цеху.

4.           Вміст кремнію в чавуні зменшився , які зміни в шихтовку плавки необхідно внести ?

    а. Збільшити витрати металобрухту ;
    б. Збільшити витрати вапна ;
    в. Зменшити витрати вапна .

Затверджено на засіданні
циклової комісії металургійних і хімічних дисциплін
Протокол № _9_  від «_23_ »  _04_____ 20___ року                   Екзаменатор__________   _____А.П.Коваль __


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА  МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ


Освітньо-кваліфікаційний рівень __молодший спеціаліст_ ________________________
Напрям підготовки 136    Металургія __________________________________________
Спеціальність __136  «Виробництво сталі і феросплавів» ____________________
Навчальна дисципліна_  « Теорія і технологія виробництва сталі і феросплавів »  


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ  5
1.  Що таке основність шлаку і який її вплив на хід плавки ?

2.          Опишіть будову кожуха конвертера і способи установки днища.
3.          Ремонт мартенівських печей.
4.Які оксиди являються основою конвертерного  пилу ?  а . Оксиди марганцю б. Оксиди заліза .     в. Оксиди кремнію .

Затверджено на засіданні
циклової комісії металургійних і хімічних дисциплін
Протокол № _9_  від «_23_ »  _04_____ 20___ року

                   Екзаменатор__________   _____А.П.Коваль __


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА  МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ


Освітньо-кваліфікаційний рівень __молодший спеціаліст_ ________________________
Напрям підготовки 136  Металургія __________________________________________
Спеціальність __136  «Виробництво сталі і феросплавів» ____________________
Навчальна дисципліна_  « Теорія і технологія виробництва сталі і феросплавів »  


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ  6
1.  Опишіть хімічні властивості шлаків.
2.           Вкажіть основні відділення конвертерного цеху, їхнє розміщення та зв'язок між ними.
3.           ТБ при роботі в мартенівському цеху.
4.Після   повалки в конвертері високий  вміст  вуглецю при нормальній температурі , як  виправити? а . Присадка  вуглецьвмістних матеріалів . б . Присадка вапна . в . Додувка  при  нормальному  положенні  фурми

Затверджено на засіданні
циклової комісії металургійних і хімічних дисциплін
Протокол № _9_  від «_23_ »  _04_____ 20___ року                   Екзаменатор__________   _____А.П.Коваль __МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА  МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ


Освітньо-кваліфікаційний рівень __молодший спеціаліст_ ________________________
Напрям підготовки 136   Металургія __________________________________________
Спеціальність _136   «Виробництво сталі і феросплавів» ____________________
Навчальна дисципліна_  « Теорія і технологія виробництва сталі і феросплавів »  _


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ  7
1.  Розгляньте умови окислення і відновлення кремнію, марганцю та фосфору.
2.          Вкажіть, які основні роботи проводяться у шихтовому відділенні киснево-конвертерного цеху.

3.          ТЕП роботи мартенівського цеху.
4.    Якщо вміст кремнію в чавуні нижче оптимальної величини , як це  вплине на технологічний процес ведення плавки в конвертері ?
    а . Збільшиться  пилоутворення .
    б . Зменшиться  пилоутворення .
    в. Збільшиться  кількість  шлаку .

Затверджено на засіданні
циклової комісії металургійних і хімічних дисциплін
Протокол № _9_  від «_23_ »  _04_____ 20___ року                   Екзаменатор__________   _____А.П.Коваль __МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА  МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖОсвітньо-кваліфікаційний рівень __молодший спеціаліст_ ________________________
Напрям підготовки 136 Металургія __________________________________________
Спеціальність __136 «Виробництво сталі і феросплавів» ____________________
Навчальна дисципліна_  « Теорія і технологія виробництва сталі і феросплавів »  _


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ  8
1.  Вкажіть особливості реакцій окислення вуглецю і роль цього процесу у виробництві сталі.
2.           Вкажіть значення міксера в роботі киснево-конвертерного цеху.

3.           Описати конструкцію ДСПА.

4.     Викиди металу та шлаку з конвертера можливі , в якому  випадку ?

     а . Збільшення інтенсивності продувки .
     б. Зменшення інтенсивності продувки .
     в. Застосування багато соплових фурм .


Затверджено на засіданні
циклової комісії металургійних і хімічних дисциплін
Протокол № _9_  від «_23_ »  _04_____ 20___ року                   Екзаменатор__________   _____А.П.Коваль __


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА  МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ


Освітньо-кваліфікаційний рівень __молодший спеціаліст_ ________________________
Напрям підготовки 136    Металургія __________________________________________
Спеціальність _136    «Виробництво сталі і феросплавів» ____________________
Навчальна дисципліна_  « Теорія і технологія виробництва сталі і феросплавів »  


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ  9
1.  Розгляньте основні джерела надходження сірки і фосфору до металу.
2.           Охарактеризуйте основні роботи по обслуговуванню при проведенні технології  плавки і ремонту у конвертерному відділенні.
3.           Технологія виплавки сталі в ДСПА.
4. Температура  чавуну  заливає мого в конвертор вище 13500С , які зміни в шихтовку плавки необхідно  внести ?
а . Збільшити кількість чавуну .
б. Зменшити кількість металобрухту .
в.  Збільшити  кількість металобрухту .
Затверджено на засіданні
циклової комісії металургійних і хімічних дисциплін
Протокол № _9_  від «_23_ »  _04_____ 20___ року                   Екзаменатор__________   _____А.П.Коваль __
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА  МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ


Освітньо-кваліфікаційний рівень __молодший спеціаліст_ ________________________
Напрям підготовки 136    Металургія __________________________________________
Спеціальність _136    «Виробництво сталі і феросплавів» ____________________
Навчальна дисципліна_  « Теорія і технологія виробництва сталі і феросплавів »  


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ  10

1.  Вкажіть фактори, що впливають на міру дефосфорації та десульфурації.
2.         Вкажіть техніку безпеки в киснево-конвертерному цеху.
3.         Техніко-економічні показники ДСПА.
4. Після плавки в конвертері високий вміст сірки , як виправити ?
     а . Додувка, присадка СаО , СаF2 .
     б. Додувка , присадка твердих окислювачів .
     в. Додувка .

Затверджено на засіданні
циклової комісії металургійних і хімічних дисциплін
Протокол № _9_  від «_23_ »  _04_____ 20___ року
                   Екзаменатор__________   _____А.П.Коваль