вторник, 5 марта 2019 г.

Завдання на технологічну практику


Міністерство освіти і науки України
Національна Металургійна Академія України
Криворізький коледж
Затверджую
Заступник директора з НР
____________ Якушкіна К.А.
                                                                              «18» лютого 2019 року

Індивідуальне завдання
на період технологічної практики
Відділення                      металургійне
Спеціальність                 5.05040103 «Виробництво сталі і феросплавів»   
Студенту(ці) групи      _ВС- 15 1/9 Гайтоті Євгену Віталійовичу
(прізвище ім’я та по-батькові.)
Зміст звіту: Вступ
1_Характеристика установок позапічної обробки сталі              __________
2.Обробка сталі вакуумом                __________________________________
3.Технологія виплавки сталі в конвертері                     ____________________
4.Будова і робота УДМ                                                                                ________
5.Обробка сталі порошковими дротами _________________________________
6.Засоби індивідуального захисту від виробничого пилу та токсичних речовин, шуму і вібрації             ____
Економіка
  7.Організація розливу сталі та  прибирання продуктів плавки.
  8. Класифікація персоналу, його тарифікація , штатний розклад, форми та системи оплати праці робітників
  9.  Собівартість  сталі  , її види , шляхи зниження , класифікація витрат  за статтями калькуляції та техніко-економічні показники цеху.
Перелік джерел інформації.
1. Технологическая инструкция по виплавке стали в конвертерном цехе .Кривой Рог 1998г
2. Современный кислородно – конвертерный процесс , И.И.Борнацкий , В.И. Баптизманский , Е.И.Исаев . Техника 1974 г .                                                                            3. Кудрин  В.А. Металургия стали Металлургия  1989 г.                                                         
Голова ЦК металургійних і хімічних
                                                                            дисциплін _________            Н.Д.Власова
Керівник практики___________ А.П.Коваль
Консультант:
з економіки ________________І.М. Почапська
«18» лютого 2019 року
Міністерство освіти і науки України
Національна Металургійна Академія України
Криворізький коледж
Затверджую
Заступник директора з НР
____________ Якушкіна К.А.
                                                                              «18» лютого 2019 року

Індивідуальне завдання
на період технологічної практики
Відділення                      металургійне
Спеціальність                 5.05040103 Виробництво сталі і феросплавів   
Студенту(ці) групи      _ВС- 15 1/9 Гангал Тетяні Віталіївні     
(прізвище ім’я та по-батькові.)
Зміст звіту: Вступ
1Характеристика основного обладнання розливного  відділення__________
__2 Порційний метод вакуумування сталі                                  _____________
__3.Технологія виплавки сталі у конвертері                       _________________
__4.Способи розкислення сталі                                      _______________________
__5.Способи отримання сталі високої якості _____________________________
__6.Основні причини характеристик нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві
  Економіка
 7.  Техніко-економічна та  організаційна характеристика сталеплавильного  виробництва   .
8. Класифікація виробничого персоналу, тарифікація, штатний розклад робітників, організація заробітної плати на підприємстві
 9. Собівартість продукції,її види  та шляхи її зниження ,техніко-економічні показники роботи цеху
Перелік джерел інформації.
1. Технологическая инструкция по виплавке стали в конвертерном цехе .Кривой Рог 1998г
2. Современный кислородно – конвертерный процесс , И.И.Борнацкий , В.И. Баптизманский , Е.И.Исаев . Техника 1974 г .                                                                            3. Кудрин  В.А. Металургия стали Металлургия  1989 г.                                                         
Голова ЦК металургійних і хімічних
дисциплін _________Н.Д.Власова
Керівник практики___________ А.П.Коваль
Консультант:
з економіки ________________І.М. Почапська
«18» лютого 2019 року
Міністерство освіти і науки України
Національна Металургійна Академія України
Криворізький КОЛЕДЖ
Затверджую
Заступник директора з НР
____________ Якушкіна К.А.
                                                                              «18» лютого 2019 року
Індивідуальне завдання
на період технологічної практики
Відділення                      металургійне
Спеціальність                 5.05040103 Виробництво сталі і феросплавів   
Студенту(ці) групи      _ВС- 15 1/9 Колесніку Єгору  Павловичу    
(прізвище ім’я та по-батькові.)
Зміст звіту: Вступ
1. Дуттєвий режим конвертерної плавки                                     ____________
_2.Поведінка шкідливих домішок в сталеплавильних агрегатах            ________
_3.Характеристика шарів футеровки конвертера _________________________
_4. Стійкість футеровки конвертера                                           ______________
_5.Характеристика металевої складової шихти конвертерної плавки ________ 
_6.Індивідуальні та колективні засоби захисту захисту  від шкідливих факторів роботи_
Економіка
 7.  Організація роботи робітників конверторного відділення конвертерного цеху
   8. Класифікація персоналу, його тарифікація, штатний розклад, форми та системи оплати праці робітників.
   9. Собівартість  сталі, її види, шляхи зниження, та техніко-економічні показники цеху.
Перелік джерел інформації.
1. Технологическая инструкция по виплавке стали в конвертерном цехе .Кривой Рог 1998г
2. Современный кислородно – конвертерный процесс , И.И.Борнацкий , В.И. Баптизманский , Е.И.Исаев . Техника 1974 г .                                                                            3. Кудрин  В.А. Металургия стали Металлургия  1989 г.                                                         
Голова ЦК металургійних і хімічних
                                                                            дисциплін _________Н.Д.Власова  
Керівник практики___________ А.П.Коваль
Консультант:
з економіки ________________І.М. Почапська
«18» лютого 2019 року

Міністерство освіти і науки України
Національна Металургійна Академія України
Криворізький коледж
Затверджую
Заступник директора з НР
____________ Якушкіна К.А.
                                                                              «18» лютого 2019 року

Індивідуальне завдання
на період технологічної практики
Відділення                      металургійне
Спеціальність                 5.05040103 Виробництво сталі і феросплавів   
Студенту(ці) групи      _ВС- 15 1/9 Кушніренку Володимиру Вікторовичу
(прізвище ім’я та по-батькові.)
Зміст звіту: Вступ
1_Калсифікація машин безперервної розливки сталі                          _________
_2.Будова безперервної заготовки                                     __________________
_3.Характеристика дефектів заготовок _________________________________
_4.Будова і робота  проміжного ковша___________________________________                                                                     
_5. Особливості циркуляційного методу вакуумної обробки сталі               _____ _6.Виробничий травматизм , заходи із запобігання йому                      _________
Економіка
  7.Організація роботи МБЛЗ
 8.Класифікація виробничого персоналу, тарифікація, штатний розклад робітників, організація заробітної плати на підприємстві
  9. Собівартість продукції, її види  та шляхи її зниження ,техніко-економічні показники роботи цеху
Перелік джерел інформації.
1. Технологическая инструкция по виплавке стали в конвертерном цехе .Кривой Рог 1998г
2. Современный кислородно – конвертерный процесс , И.И.Борнацкий , В.И. Баптизманский , Е.И.Исаев . Техника 1974 г .                                                                            3. Кудрин  В.А. Металургия стали Металлургия  1989 г.                                                          
Голова ЦК металургійних і хімічних
                                                                            дисциплін _________Н.Д.Власова
Керівник практики___________ А.П.Коваль
Консультант:
з економіки ________________І.М. Почапська
«18» лютого 2019 року

Міністерство освіти і науки України
Національна Металургійна Академія України
Криворізький коледж
Затверджую
Заступник директора з НР
____________ Якушкіна К.А.
                                                                              «18» лютого 2019 року

Індивідуальне завдання
на період технологічної практики
Відділення                      металургійне
Спеціальність                 5.05040103 Виробництво сталі і феросплавів   
Студенту(ці) групи      _ВС- 15 1/9 Петуніну Олександру Дмитровичу
(прізвище ім’я та по-батькові.)
Зміст звіту: Вступ
1_Будова і роботаУПК                                                                      _________
_2.Способи розкислення сталі                                                 ________________
_3. Характеристика методів позапічної обробки сталі_____________________
_4.Причини утворення дефектів заготовок                               ________________ 
_5.Методи отримання сталі високої якості ______________________________                                               _6. Дії робітників під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці  
  Економіка        
 7.Техніко-економічні особливості сталеплавильного виробництва
8. Класифікація персоналу, його тарифікація , штатний розклад, форми та системи оплати праці робітників
 9.  Собівартість  сталі  , її види , шляхи зниження ,  техніко-економічні показники цеху.
Перелік джерел інформації.
1. Технологическая инструкция по виплавке стали в конвертерном цехе .Кривой Рог 1998г
2. Современный кислородно – конвертерный процесс , И.И.Борнацкий , В.И. Баптизманский , Е.И.Исаев . Техника 1974 г .                                                                            3. Кудрин  В.А. Металургия стали Металлургия  1989 г.                                                         
Голова ЦК металургійних і хімічних
дисциплін _________Н.Д.Власова  
Керівник практики___________ А.П.Коваль
Консультант:
з економіки ________________І.М. Почапська
«18» лютого 2019 року
Міністерство освіти і науки України
Національна Металургійна Академія України
Криворізький коледж
Затверджую
Заступник директора з НР
____________ Якушкіна К.А.
                                                                              «18» лютого 2019 року

Індивідуальне завдання
на період технологічної практики
Відділення                      металургійне
Спеціальність                 5.05040103 Виробництво сталі і феросплавів   
Студенту(ці) групи      _ВС- 15 1/9 Солодкому Михайлу Павловичу      
(прізвище ім’я та по-батькові.)
Зміст звіту: Вступ
1_Характеристика основного обладнання розливочного  відділення_________
__2 Технологія розливу сталі на МБЛЗ                                        _____________
__3.Будова безперервної заготовки                                        _________________
__4.Методи отримання сталі високої якості                        _________________
__5. Обробка сталі ТШС                                                           _________________
__6.Види інструктажів з охорони праці.                                 _________________
 Економіка          
 7.Організація роботи робітників розливочного відділення
8. Класифікація виробничого персоналу, тарифікація, штатний розклад робітників, організація заробітної плати на підприємстві
9. Собівартість продукції,її види  та шляхи  зниження ,техніко-економічні показники роботи цеху

Перелік джерел інформації.
1. Технологическая инструкция по виплавке стали в конвертерном цехе .Кривой Рог 1998г
2. Современный кислородно – конвертерный процесс , И.И.Борнацкий , В.И. Баптизманский , Е.И.Исаев . Техника 1974 г .                                                                            3. Кудрин  В.А. Металургия стали Металлургия  1989 г.                                                         
Голова ЦК металургійних і хімічних
                                                                            дисциплін _________Н.Д.Власова  
Керівник практики___________ А.П.Коваль
Консультант:
з економіки ________________І.М. Почапська
«18» лютого 2019 року

Міністерство освіти і науки України
Національна Металургійна Академія України
Криворізький коледж
Затверджую
Заступник директора з НР
____________ Якушкіна К.А.
                                                                              «18» лютого 2019 року

Індивідуальне завдання
на період технологічної практики
Відділення                      металургійне
Спеціальність                 5.05040103 Виробництво сталі і феросплавів   
Студенту(ці) групи      _ВС- 15 1/9 Ляшку Дмитру Юрійовичу         
(прізвище ім’я та по-батькові.)
Зміст звіту: Вступ
1Підготовка МБЛЗ до розливу сталі                                                   _________
__2  Будова і робота сталерозливного ковша                             _____________
__3.Технологія розливу сталі на МБЛЗ                                _________________
__4.Вплив шкідливих домішок на якість сталі                        _________________
__5.Вплив газів на якість сталі                         _____________________________
__6.Розслідування та облік нещасних випадків ____________________________
  Економіка
   7.Організація роботи МБЛЗ.
8. Класифікація виробничого персоналу, тарифікація, штатний розклад робітників, організація заробітної плати на підприємстві
 9. Собівартість продукції,її види  та шляхи  зниження ,техніко-економічні показники роботи цеху
Перелік джерел інформації.
1. Технологическая инструкция по виплавке стали в конвертерном цехе .Кривой Рог 1998г
2. Современный кислородно – конвертерный процесс , И.И.Борнацкий , В.И. Баптизманский , Е.И.Исаев . Техника 1974 г .                                                                            3. Кудрин  В.А. Металургия стали Металлургия  1989 г.                                                         
Голова ЦК металургійних і хімічних
                                                                           дисциплін _________Н.Д.Власова  
Керівник практики___________ А.П.Коваль
Консультант:
з економіки ________________І.М. Почапська
«18» лютого 2019 року
Міністерство освіти і науки України
Національна Металургійна Академія України
Криворізький коледж
Затверджую
Заступник директора з НР
____________ Якушкіна К.А.
                                                                              «18» лютого 2019 року

Індивідуальне завдання
на період технологічної практики
Відділення                      металургійне
Спеціальність                 5.05040103 Виробництво сталі і феросплавів   
Студенту(ці) групи      _ВС- 15 1/9 Хлівній Оксані Аркадіївні
(прізвище ім’я та по-батькові.)
Зміст звіту: Вступ
1_Будова і робота конвертера                                                          _________
_2.Технологія виплавки сталі в конвертері                               ________________
_3. Характеристика легуючих елементів                                                                 _             
_4.Вплив неметалевих включень на властивості сталі                  _____________
_5.Способи введення феросплавів у ківш        ______________________________                                               _6._Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
  Економіка        
   7. Організація робітників конверторного відділення.
 8.Класифікація виробничого персоналу, тарифікація, штатний розклад робітників, організація заробітної плати на підприємстві
  9. Собівартість продукції,її види  та шляхи  зниження ,техніко-економічні показники роботи цеху
Перелік джерел інформації.
1. Технологическая инструкция по виплавке стали в конвертерном цехе .Кривой Рог 1998г
2. Современный кислородно – конвертерный процесс , И.И.Борнацкий , В.И. Баптизманский , Е.И.Исаев . Техника 1974 г .                                                                            3. Кудрин  В.А. Металургия стали Металлургия  1989 г.                                                         

Голова ЦК металургійних і хімічних
 дисциплін _________Н.Д.Власова
Керівник практики___________ А.П.Коваль
Консультант:
з економіки ________________І.М. Почапська
«18» лютого 2019 року